Kabinet: hoop op herstel in 2011

Den Haag : 21 september 2010 Prinsjesdag. foto © Roel Rozenburg

Nederland is „nog niet definitief” uit de crisis, maar „de economische voorspellingen zijn hoopgevend”. Het jaar 2011 wordt een overgangsjaar waarin stimuleringsmaatregelen voor de economie plaatsmaken voor het „gezond maken” van de overheidsfinanciën „samen met een politieke wisseling van de wacht”.

Dat schrijft demissionair minister Jan Kees de Jager (Financiën, CDA) in de Miljoenennota die hij vanmiddag zou presenteren. In de begroting van 2011 stevent het kabinet af op een tekort van 24,3 miljard euro, dat is 4,0 procent van het nationaal inkomen tegenover een tekort van 5,8 procent dit jaar. De werkloosheid zal zich stabiliseren op 5,5 procent van de beroepsbevolking. Daarmee blijft de werkloosheid volgens het kabinet onder het niveau van de piek die in 2004 en 2005 behaald werd. De staatsschuld loopt op van 331 miljard euro eind dit jaar naar 350 miljard euro in 2011.

Koningin Beatrix verwees vanmiddag in de Troonrede naar de instabiele politieke situatie sinds de verkiezingen van 9 juni. „Willen wij daadkrachtig het economisch herstel vorm kunnen geven, dan is stabiel bestuur gewenst”, aldus de koningin. Tijdens haar rijtoer door Den Haag gooide een man een waxinelichthouder tegen de Gouden Koets, aldus de politie. De man is aangehouden.

De belangrijkste maatregelen uit de Miljoenennota waren al bekend. De komende jaren wordt 1 miljard euro gekort op ambtenarensalarissen. Het budget voor kinderopvang en inburgering gaat omlaag. De koopkracht daalt in 2010, alleen de allerlaagste inkomens lijken erop vooruit te gaan. Bij de berekeningen zijn de meeste bezuinigingen van het demissionaire kabinet niet verwerkt. Dat geldt ook voor de 18 miljard bezuinigingen waarover VVD, CDA en PVV onderhandelen.

De vakbonden FNV en CNV eisen volgend jaar bij de cao-onderhandelingen hogere lonen. De FNV-bonden zetten in op een loonsverhoging van 2 tot 3 procent, het CNV op 1,5 tot 2,5 procent. De bonden vinden dat de groei van de economie deze looneisen rechtvaardigt. Hiermee lijken de bonden aan te koersen op een confrontatie met het nieuwe kabinet en de werkgevers. Beatrix sprak in de Troonrede „van een relatief hoog loonkostenniveau” en noemde „een verantwoorde loonontwikkeling” belangrijk.

Prinsjesdag: pagina 3

Troonrede: pagina 7