Ambassade tipte VNG over Israël

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten weigerde mee te werken aan een bezoek van burgemeesters uit Israël, naar aanleiding van berichten van de Nederlandse ambassade. Die attendeerde de VNG op aanwezigheid van burgemeesters uit de Westelijke Jordaanoever in de delegatie.

pagina 8