Veel steun voor cultuurpetitie tegen dreigende bezuiniging

De actie van kunstenaarsvakbond FNV Kiem tegen dreigende bezuinigingen in de cultuur heeft in korte tijd veel sympathisanten gekregen. De site voor steunbetuigingen, petities.nl, kon de aanloop niet aan en lag er dit weekend en vanochtend langdurig uit. Niettemin gaat het aantal ondertekenaars richting de tienduizend, aldus Caspar de Kiefte, actiecoördinator bij FNV Kiem.

Op het forum van stopdeculturelekaalslag.nl, de actiesite van FNV Kiem, reageren veel bezoekers daarentegen dat er „niet genoeg bezuinigd kan worden” op kunst en dat „goede kunstenaars geen subsidie nodig hebben”. De Kiefte: „Die reacties laten goed de onderbuikgevoelens zien die leven in de samenleving. We gaan ze gebruiken en ernaar verwijzen op onze Facebook-pagina. Cultuur is meer waard is dan deze platte argumenten stellen.”

Donderdag riep de bond op tot actie, omdat het kabinet in oprichting van VVD, CDA en PVV van plan zou zijn 220 miljoen te bezuinigen op kunst. Dat is ruim twintig procent van de cultuurbegroting van OCW. De Kiefte: „Dat bedrag zingt rond in Den Haag.” Een bezuiniging van die orde is opgenomen in het VVD-programma.

De 18 miljard die de beoogde coalitie wil bezuinigen is zeven procent van de rijksbegroting. De Kiefte: „De kunstsector wil een evenredige bijdrage leveren. Dat bezuinigen moet, is de maatschappelijke realiteit. Maar nu wordt de kunstsector gigantisch gepakt, want de bezuiniging op kunst is drie keer zo groot als elders.” Volgens een berekening van de bond staan bij een korting met 220 miljoen 3200 banen op het spel.

Volgens de VVD kunnen onder meer één of twee van de dertien orkesten in Nederland worden opgeheven. De bond verkiest als het zover komt eveneens het opheffen van instellingen boven de ‘kaasschaaf’. De Kiefte: „Zulke kortingen kun je niet meer gelijkelijk verdelen over organisaties. Het is dan beter harde keuzes te maken.”

Vorige week meldde het Dagblad van het Noorden dat het demissionair kabinet de bezuinigingen al heeft opgenomen in de begroting voor 2011. „Dat klopt niet”, aldus De Kiefte. „Dat is niet wat onze onderhandelaars en lobbyclubs horen van ambtenaren van OCW.”

Met de voorgenomen afschaffing van de WWIK wordt er nog meer, in totaal 350 miljoen euro, op kunst bezuinigd, zegt De Kiefte. De WWIK is een uitkering voor jonge kunstenaars ter hoogte van zeventig procent van de bijstand. Er maken nu zo’n vierduizend mensen gebruik van de regeling.

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

De berichten over steun voor de actie van de kunstbonden tegen de dreigende bezuinigingen stelden dat de site petities.nl de toeloop niet aankon (20 september, pagina 1 en 8). Volgens de webmaster van de site was petities.nl onbereikbaar door een stroomstoring dit weekend en maandagochtend.