Stellingen

In een hiërarchische omgeving wordt enthousiasme en een mening hebben, vaak verward met bijdehand zijn.

j.m.j. Schreinemakers

Universiteit Utrecht

De keuze van de partner is meer bepalend voor het verloop van een carrière dan het al dan niet hebben van kinderen.

Henriëtte Booij-Vrieling

Universiteit Utrecht

Hypotheseloos onderzoek leidt tot hypotheses.

Michael van Es

Universiteit Utrecht