Millenniumdoelen: armoede met succes teruggedrongen

De wereld ligt „op koers” bij het bestrijden van extreme armoede. Het streefgetal voor mensen met toegang tot schoon drinkwater wordt mogelijk zelfs „overtroffen”. Maar het terugdringen van kraamsterfte blijft ver achter bij het gestelde doel, net als de afname van honger. De resultaten van het voorkomen van kindersterfte zitten er ergens tussenin.

Bijna 190 landen van de VN formuleerden in 2000 de ambitie om vóór 2015 armoede, ziekte en ongelijkheid de wereld uit te helpen. De voorlopige resultaten van deze ‘Millenniumdoelstellingen’ bieden een gemengd beeld. Vandaag komen politiek leiders in New York bijeen voor een driedaagse top waarop zij de voortgang bespreken en mogelijk financiële toezeggingen doen voor de resterende vijf jaren. Duidelijk is dat de recessie en de stijgende voedselprijzen verwezenlijking van de doelstellingen moeilijker maken.

De acht Millenniumdoelstellingen moeten bereikt worden via twintig concrete ‘targets’. De wereld ligt volgens de VN op koers bij doelstelling 1, het uitbannen van extreme armoede en honger. Een groot succes, want doelstelling 1 wordt gezien als de belangrijkste: zonder geld en met een lege maag is de kans veel groter dat aidspatiënten sterven en kinderen niet naar school gaan, om andere problemen te noemen.

Het aantal mensen dat van minder dan 1,25 dollar per dag moet rondkomen daalt overigens vooral in China en India – inwonerrijke landen met veel invloed op de mondiale armoedepercentages. In Sub-Sahara Afrika verloopt de vooruitgang veel trager, aldus de VN. Afrika haalt Millenniumdoelstelling 1 zeker niet.

Zo zijn er ook vooral regionale successen te noteren bij het terugdringen van kraamsterfte, Millenniumdoelstelling 5 die gemiddeld hopeloos achterligt op het schema. In sommige landen in Azië en Noord-Afrika is de moedersterfte sinds 1990 afgenomen met meer dan de helft. In Egypte is nu bij meer dan twee keer zo veel geboortes een gediplomeerd verloskundige aanwezig.

De acht Millenniumdoelstellingen zijn: een einde aan extreme honger en armoede; universele toegang tot basisonderwijs; gelijke rechten voor vrouwen; terugdringen van kindersterfte; terugdringen van kraamsterfte; bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziektes; verbeteren van het leefmilieu en het bevorderen van eerlijke handel en hulp.