Marokko werkt nauwer samen met Nederlandse justitie

Nederland en Marokko gaan intensiever samenwerken bij de opsporing en vervolging van criminelen. Minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) en zijn Marokkaanse ambtgenoot Naciri hebben vandaag in Marokko een rechtshulpverdrag gesloten dat dit mogelijk moet maken.

Beide landen werken al samen bij het vervolgen van criminelen. Daarbij gaat het jaarlijks om enkele honderden verzoeken over en weer in zaken als drugshandel, witwassen, geweldsdelicten en terrorisme. Ook worden er wederzijds verzoeken gedaan tot overdracht van strafvervolging.

Het verdrag maakt het mogelijk om met name in de opsporing onderzoeken te vergemakkelijken. Dat geldt onder meer voor het verrichten van huiszoeking, het in beslag nemen van voorwerpen of het beslagleggen op criminele vermogens. Dat zijn vormen van samenwerking die in verdragen moeten worden geregeld.

Justitiële samenwerking tussen Marokko en Nederland stond vorig jaar onder druk na berichtgeving dat de Marokkaanse geheime dienst voormalige landgenoten zou aanzetten tot spionage en het verstrekken van informatie over landgenoten in Nederland. Dat leidde onder meer tot vervolging en berechting van een ex-functionaris van de Rotterdamse politie en scherpe veroordelingen van dergelijke praktijken in de Tweede Kamer. Minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) sprak daar toen nog over „bijzonder kwalijke praktijken”. PVV-fractievoorzitter Geert Wilders betoogde dat Marokkaanse diplomaten moesten worden uitgewezen zolang de Marokkaanse regering geen excuses had aangeboden

Inmiddels zijn de verhoudingen weer genormaliseerd. Volgens minister Hirsch Ballin is het verdrag een uitdrukking van de wil tot samenwerking die niet alleen van belang is op regeringsniveau, maar ook voor elke officier van justitie of rechter-commissaris in beide landen. Aan ondertekening van het verdrag gingen onderhandelingen vooraf die in mei begonnen en afgelopen zomer werden afgerond.

In het kielzog van ondertekening van het rechtshulpverdrag kwam ook het Nederlandse beleid om huwelijksdwang terug te dringen en interlandelijke adoptie aan de orde. Adoptie vanuit Marokko naar Nederland is nu nog niet mogelijk.

In een studie uit 2005 naar huwelijksdwang en de partnerkeuze van Turken en Marokkanen wordt geschat dat zestig procent van de Marokkaanse jongeren een huwelijk aangaat met een partner uit het land van herkomst. Een deel daarvan zou min of meer gedwongen plaatsvinden.