Eeeuhm, nog steeds even geduld a.u.b.

Hoeveel en waarop een nieuw kabinet straks gaat bezuinigen, weet niemand.

Sommige ontwikkelingen liggen daarom stil. Andere gaan stiekem gewoon door.

Het nieuwe kabinet laat op zich wachten, het oude kabinet past op de winkel. „Landelijk dood tij”, noemt bestuurskundige Marcel Boogers van de Universiteit van Tilburg de maandenlange onderhandelingsperiode die kabinetsformatie heet.

„Historisch geen unicum, maar door de forse beleidswijzigingen die moeten worden doorgevoerd is het wel een spannende tijd”, legt Boogers uit. „Gemeenten wachten met angst en beven af. Er gaat veel bezuinigd worden, maar hoe en hoeveel, dat weet niemand. Dus kunnen ze er ook niet echt op anticiperen.”

Boogers rekent voor dat het beoogde kabinet-Rutte door de langdurige formatieperiode „niet een paar maanden maar een heel jaar heeft verspeeld”. Want het demissionaire kabinet-Balkenende IV is verantwoordelijk voor de Miljoenennota, die morgen wordt gepresenteerd. „Aan het financiële kader valt straks weinig meer te tornen door het nieuwe kabinet”, denkt Boogers.

Behalve onzekerheden over de bezuinigingen van 18 miljard euro, bestaat er ook onduidelijkheid over bijvoorbeeld milieu- en herindelingsvraagstukken. Nadat de PvdA uit de regering stapte verklaarde de Tweede Kamer allerlei onderwerpen controversieel. Ofwel: belangrijk geachte besluitvorming over bijvoorbeeld fusies van gemeenten en de CO2-opslag worden formeel niet meer behandeld door het demissionaire kabinet, maar overgelaten aan het volgende kabinet.

    • Jaap Bloembergen