Correcties & aanvullingen

Hurkende man

In het artikel over het beeld De Hurkende Man van de Britse kunstenaar Antony Gormley (De poepende man van 26 meter, 18 september, voorpagina en pagina 7) staat dat Nuon een half miljoen heeft betaald aan het project. Het geld komt echter van de provincie Flevoland en is afkomstig uit dividend dat de provincie heeft ontvangen op haar Nuon-aandelen. De foto bij het artikel is gemaakt door Rien Zilvold.

De Gaay Fortman

In het opinieartikel Premier in spe handelt ongrondwettig (17 september, pagina 7) is door een redactionele wijziging het staatshoofd onterecht verweten zich slechts te richten op het optellen van zetels in de Eerste en Tweede Kamer. Auteur Bas de Gaay Fortman bedoelde echter niet het staatshoofd, maar Oranjegezinde partijen als het CDA en de VVD.