Wilders zette wel degelijk aan tot haat in New York

NRC Handelsblad van 13 september meldde dat Geert Wilders in New York niet op onzin te betrappen viel. Daar denk ik anders over. Het beeld van de islam dat Wilders steeds oproept is onzinnig en spoort aan tot haat.

Wilders heeft het over ‘our survival’/‘ons overleven’, alsof de islam voor het Westen een existentiële bedreiging is. Wilders beschrijft de islam als: ‘powers of darkness, the force of hatred’ / ‘machten van de duisternis, de strijdkrachten van de haat’.

Wilders zegt dat het over de symbolische betekenis gaat, maar de symboliek waar hij het over heeft, de moskee als overwinningssymbool, is helemaal niet die van de voorstanders van de moskee, maar is juist verzonnen door tegenstanders en wordt gebruikt om de islam zwart te maken. Wilders wil moslims in het Westen afrekenen op de daden van Saoedi-Arabië. Alsof zij samenspannen met als doel het Westen te onderwerpen of iets van die orde. Wilders zegt: „In naam van de vrijheid: geen moskee hier.” Dat is een tegenstelling.

Dr. J.C. Bosma

Groningen

    • Dr. J.C. Bosma