Uitstoot broeikasgassen neemt helemaal niet af

In NRC Handelsblad van 9 september stond dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland de laatste vijf jaar langzaam afneemt. Echter, deze voorstelling van zaken is misleidend. De werkelijke CO2-uitstoot waarvoor Nederland verantwoordelijk kan worden geacht, ligt namelijk ongeveer 20 procent hoger (40 miljard ton meer). Dit komt doordat naast emissies in eigen land ook de emissies die samenhangen met de productie van in Nederland geïmporteerde goederen in dat getal zijn meegenomen. (Omgekeerd zijn emissies van exporten uit Nederland afgetrokken). De ‘netto-import’ van broeikasgassen is het laatste decennium sterk toegenomen.

Indien dan ook voor CO2 de nettoconsumptie in Nederland als uitgangspunt wordt genomen in plaats van alleen maar de lokale uitstoot, is het hoogst twijfelachtig of de Kyotodoelstelling van 6 procent vermindering ten opzichte van het basisjaar 1990 wel wordt gehaald.

Reductie van broeikasgassen wordt vaak gezocht bij industriële processen en bij het verkeer. Daaraan moet zeker verder worden gewerkt. Vermindering van de consumptie (vanwege de recessie) heeft nu voor het eerst sinds vele jaren ook een bijdrage geleverd. De onaangename waarheid is echter dat deze bijdrage in de toekomst structureel van aard zal moeten zijn om voldoende reductie van de werkelijke uitstoot tot stand te brengen.

Prof.dr.ir. A. Stevels

Eindhoven

    • Prof.Dr.Ir. A. Stevels