Studenten zijn zélf verantwoordelijk

Met verbazing las ik het artikel ‘Studeren is in Nederland veel te vrijblijvend’ (Opiniepagina, 15 september). Er wordt een situatie geschetst van het hoger onderwijs waarin de student zou verdwalen, er te veel studierichtingen zijn en de colleges te massaal zijn. Missen wij niet één belangrijke component in dit verhaal? Namelijk de student zelf. Met name in het hoger onderwijs mag enige zelfredzaamheid van deze jongvolwassenen worden verwacht. Niet te vergeten het eigen initiatief van de student. Het betreft hier immers de voorbereiding op de praktijk. Ook de werkgever zal zijn werknemer niet aan ‘het handje’ nemen. Studenten die na drie of vier studies uiteindelijk geen diploma behalen, zijn/waren wellicht niet geschikt voor dit onderwijs.

Zelf ben ik een rechtenstudent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En ja, het aantal eerstejaars rechtenstudenten ligt hoog. Dat doet niet af aan de kwaliteit van de studie, de spoeling wordt vanzelf dun. Alleen de student met zelfdiscipline en doorzettingsvermogen zal het einde weten te halen.

Ook in het punt van het gebrek aan begeleiding en het weinige contact tussen docent en student, dat in het artikel wordt genoemd, kan ik mij niet vinden. Want behalve de grootschalige kenniscolleges zijn er kleinschalige werkgroepen en is er voor de eerstejaarsstudent een mentorgroep. En naarmate men verder in de studie komt worden er intensieve vakken en onderzoeksgroepen onderwezen. Bij uitstek de momenten waarop een zeer intensief contact mogelijk is met de docent danwel hoogleraar. Alleen zal ook hier gelden dat het initiatief in beginsel bij de student zelf ligt.

Daarmee wordt het doel van de opleiding in het hoger onderwijs ook aangetoond. Het is een fase in het leven van een jongvolwassene om hem te leren denken, hem op te leiden in een vakgebied en hem klaar te stomen voor de praktijk.

Ingrid van der Hoeven

Alblasserdam

    • Ingrid van der Hoeven