Strenger toezicht voor Chinese banken

China's vroeger door ‘slechte’ leningen geplaagde banken behoren nu tot ‘s werelds meest winstgevende kredietverstrekkers. Maar strenger toezicht dreigt daar verandering in te brengen. De Chinese autoriteiten overwegen striktere regels in te voeren om de banken voor te bereiden op eventuele slechte tijden. De aandelenkoersen zullen het daardoor waarschijnlijk zwaarder krijgen.

De Chinese staatsbanken hebben geprofiteerd van een snelle kredietgroei, gegarandeerde marges, een laag percentage oninbare leningen en een stevige balans, deels dankzij hulpvaardige toezichthouders. Beijing heeft de boeken van de banken opgeschoond en ze gedwongen een beursnotering aan te vragen. De overheid heeft ook hun rentemarge –- het verschil tussen wat ze voor deposito’s betalen en voor kredieten in rekening mogen brengen – op 3,5 procent vastgesteld, het dubbele van het niveau in bijvoorbeeld Hongkong.

Strengere toezichthouders dreigen nu roet in het eten te gooien. De Chinese commissie voor het toezicht op de banken is bezorgd over de risico’s van ‘slechte’ leningen, nadat de banken het aantal nieuwe kredieten in 2009 hebben verdubbeld. De commissie probeert ze nu te dwingen voorzieningen te treffen bij nieuwe kredieten en het vreemd vermogen aan banden te leggen, Er kunnen ook hogere kapitaaleisen worden opgelegd.

Deze maatregelen zullen de winsten hard treffen. De commissie zou de banken naar verluidt willen vragen 2,5 procent van iedere nieuwe lening opzij te zetten. Uitgaande van operationele lasten van 2 procent zou deze stap in het eerste jaar de rentemarge op nieuwe leningen in rook doen opgaan.

Intussen zal de rentemarge waarschijnlijk ook omlaag gaan doordat de commissie de banken zal gaan toestaan te concurreren op deposito’s, door hun eigen rente vast te stellen. De depositorente met een looptijd van één jaar is nu beperkt tot 2,25 procent, minder dan de inflatiedoelstelling voor dit jaar van 3 procent.

Toezichthouders kunnen ook eisen dat het gemiddelde kernkapitaal van de banken wordt opgeschroefd naar 15 procent van de risico-gewogen bezittingen, tegen de huidige van 11 procent. Dit zal de banken dwingen de balansen in te krimpen of aandelen uit te geven.

De Chinese banken worden nu verhandeld op twee maal de verwachte boekwaarde voor 2010, tegen ongeveer 1,3 maal de boekwaarde in het geval van hun westerse concurrenten. Nu de nieuwe regels de winsten zullen aantasten en de rentemarge daalt, moeten beleggers zich gaan afvragen of deze aandelen zo’n hoge premie verdienen.

    • Wei Gu