Publicatie uit 1690 laat gebruik term zien

Ewoud Sanders schreef op 13 september dat de uitdrukking ‘met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ teruggaat op een artikel in het Algemeen Handelsblad van maart 1829. Volgens hem zou het daar gaan om een originele vondst. In het voorwoord dat Christiaan voor zijn Verhandeling van het Licht geschreven heeft, een boek dat na een vertraging van ruim tien jaar in 1690 in het Frans gepubliceerd is, staat echter al iets dergelijks. Ik citeer mijn eigen vertaling (zie Titan kan niet slapen, p.352): „Wiskundige bewijzen gaan uit van vaste, onweerlegbare beginselen, terwijl hier, omdat het niet anders kan, de beginselen bevestigd worden door de conclusies die men daaruit trekt. Toch kan men vaak een mate van waarschijnlijkheid bereiken die nauwelijks voor volledige zekerheid onderdoet.”

C.D. Andriesse

Arnhem

    • C.D. Andriesse