Op een dwaalspoor

Wetenschapsbijlage 04-09-10

Wat een opluchting dat we binnenkort wellicht van de cognitieve beperkingen die de mensheid in het algemeen, maar, volgens het interview, juristen in het strafrecht in het bijzonder, al vele eeuwen parten spelen, zijn verlost, nu ze uiteindelijk zijn benoemd door de wetenschapsfilosoof Derksen.Wanneer aan het einde van het interview echter wordt gesproken over de stijging van het aantal vrijspraken met een procent per jaar is de heer Derksen de eerste om hier, zonder enig voorbehoud, direct een eendimensionale causaliteit te veronderstellen (door de rechter is de lat voor het OM dus hoger gelegd) terwijl toch andere (afname kwaliteit opsporing, wetswijzigingen) of zelfs geen aanwijsbare oorzaken denkbaar zouden zijn. De drang tot het zien van oorzaken, de interpretatiedrang van andermans gedrag en het niet bekijken van andere opties, dat wil zeggen de cognitieve beperkingen die Derksen in het interview noemt, worden hier treffend geïllustreerd.

Mr. J. Martin

Haarlemmermeer

    • Mr. J. Martin