Nederland kent geen oppositieleider

Het lijkt het goede moment om misverstanden te vermijden en ongerechtvaardigde pretenties in de kiem te smoren. Het Nederlandse parlement kent formeel noch informeel het begrip oppositieleider, zoals in het Verenigd Koninkrijk wél het geval is. Of in het verleden de VVD, het CDA of een andere partij de grootste oppositiefractie had, hun fractievoorzitter had niets te ‘leiden’ ten opzichte van het overige deel van de oppositie.

Nu de fractievoorzitter van de PVV die niet bestaande functie claimt met de woorden „mijn rol als oppositieleider”, geldt dus nog steeds dat hij geen enkele zeggenschap kan hebben over de fracties die eveneens buiten een volgend kabinet zullen vallen.

Wil Wilbers

Voorschoten

    • Wil Wilbers