Kort nieuws Binnenland

Rotterdam krijgt claim organisator na strandrellen

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 18 sept. Organisator Tridee van het vorig jaar ontspoorde strandfeest Sunset Grooves in Hoek van Holland heeft een financiële claim neergelegd bij de gemeente Rotterdam. Het bedrijf wil een vergoeding voor de geleden schade. Tegenover persbureau ANP stelde Klaas Rohde van Tridee gisteren dat de dreiging van ernstige onregelmatigheden vooraf bekend was bij de politie. „Daags voor het evenement is ons door de politie toegezegd dat de mobiele eenheid aanwezig zou zijn om de groep vooraf te onderscheppen en in toom te houden. Die belofte is niet nagekomen.” Tientallen benevelde relschoppers dreven de politie in het nauw, waarna agenten zich vanuit de duinen gedwongen zagen het vuur te openen. Daarbij werd een 19-jarige feestganger gedood.

Dijken voldoen niet aan de norm

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 18 sept. Ongeveer achthonderd kilometer dijk langs de rivieren, de grote meren en de zee voldoen niet aan de normen voor veiligheid. Dat is bijna een kwart van al deze zogeheten primaire waterkeringen. Bovendien is van 5 tot 6 procent niet te zeggen of ze wel of niet aan de normen voldoen. Dit blijkt uit de vijfjaarlijkse toetsing van de waterkeringen, een soort APK-keuring voor een periode van vijftig jaar. De toetsing gebeurt door de waterschappen. De resultaten betekenen niet dat direct risico bestaat op overstromingen, stelt Jan Geluk, portefeuillehouder waterkeringen bij de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta. Het gaat niet om gaten in dijken, maar om tekortkomingen zoals versleten steenbekleding of onvoldoende gras.

Meijboom blijft bij politiekorps actief

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 18 sept. Aad Meijboom is aangesteld als hoofd informatie van de Nederlandse politie. Meijboom (58) werd in februari gedwongen terug te treden als chef van het korps Rotterdam- Rijnmond na een uiterst kritisch rapport over het politieoptreden tijdens de fatale strandrellen in Hoek van Holland. Op 1 oktober wordt hij opgevolgd door Frank Paauw, nu nog plaatsvervangend chef van het korps Haaglanden.