Kijk naar de mieren

Voor Gelukzoekers

Winst Geld, geluk en tevredenheid

„Geld is niet alles. Een man met 20 miljoen dollar kan net zo gelukkig zijn als een man met 21 miljoen dollar.” Dit geintje van de Amerikaanse komiek Jackie Gleason (1916-1987) blijkt aardig te kloppen. Begin vorige week publiceerden de wereldberoemde gedragseconoom Daniel Kahneman en zijn collega Angus Deaton de nieuwste wetenschappelijk inzichten over geld en geluk. En ja hoor: geld kan gelukkiger maken.

Maar wat is geluk? Kahneman en Deaton onderscheiden twee soorten. Ten eerste je kortstondige geluk. Dat is het antwoord op de vraag: hoe voelde je je gisteren? Ten tweede de tevredenheid over je leven. Dat is het rapportcijfer dat je geeft aan je bestaan. Uw kortstondige geluk stijgt met uw inkomen, maar bereikt een maximum bij een jaarinkomen van zo’n 75.000 dollar – pakweg 60.000 euro. Tot die grens kan extra inkomen de pijn verzachten van pech zoals een scheiding, ziekte of eenzaamheid.

Uw tevredenheid daarentegen blijft stijgen met het inkomen, ook na de 60.000-eurogrens. Dit weldadige effect van geld werkt naar rato van het inkomen. Wie 20.000 euro verdient en er 2.000 euro bij krijgt, ziet zijn tevredenheid evenveel stijgen als iemand die een ton meeneemt en 10.000 euro opslag krijgt.

De boodschap is duidelijk: ga meer verdienen, steek uw handen uit de mouwen, als het kan. Deze raad is van alle tijden. De (zeer) oude geschriften staan er bol van. Het Oude Testament drijft zelfs de spot met nietsnutten. „Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs. Hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder, geen koning, halen ze in de zomer voedsel binnen, leggen ze in oogsttijd een voorraad aan. Hoe lang nog luiaard, zul je blijven slapen, wanneer kom je uit bed? Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten, een ogenblik nog blijven liggen? Armoede overvalt je als een struikrover, gebrek slaat je neer als een bandiet.”

Niet iedereen kan meer of beter betaald gaan werken, maar wie de schoen past, trekke hem aan. Meer geld, geluk en tevredenheid liggen in het verschiet. Maximaal geluk krijg je voor maar 5.000 euro per maand.

Snel verdienen

In ons land zijn vooral vrouwen een onderbenutte inkomensbron. Drie dagen werken per week is de norm, ondanks de zwaar gesubsidieerde kinderopvang. Benut uw opleiding, mevrouw. Pak er een of twee betaalde dagen bij, onderhandel over een hoger salaris en maak carrière.

Risico

Meer inkomen dempt juist financiële risico’s. Daarbij vergroot het werkervaring, pensioen- en carrièrekansen. Meer geld, geluk en tevredenheid krijgt u er gratis bij.

    • Erica Verdegaal