Expertdiscussie

Geef mantelzorg meer ruimte bij ouderen

De vraag naar zorg door ouderen zal in de komende jaren door de vergrijzing van de bevolking alleen maar toenemen, aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau (NRC Handelsblad, 14 september). Omdat er nu al een tekort is aan personeel in de zorg is het belangrijk het onderscheid tussen professionele hulpverleners en mantelzorgers los te laten, juist in sectoren als de ouderenzorg. Mantelzorgers ontlenen vaak veel voldoening aan de zorg die zij een zieke naaste kunnen bieden. Veel patiënten hebben ook een sterke voorkeur om zorg te ontvangen van hun naasten in plaats van (vaak wisselende) formele zorgverleners. Dat kan echter alleen zolang draaglast en draagkracht voor de mantelzorgers in evenwicht blijven. Helaas lukt dat in veel gevallen niet, waardoor mantelzorgers overbelast raken met als gevolg dat patiënten versneld moeten worden opgenomen in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Door een slimmere mix van formele en informele zorg kan dit worden voorkomen of uitgesteld.

Ten eerste dient de formele zorg meer open te staan voor een actieve betrokkenheid van mantelzorgers in het zorgproces. Ten tweede dient de ondersteuning voor mantelzorgers door formele zorgverleners te verbeteren. Ten derde moeten algemene regelingen als zorgverlof, zorgverzekering en persoonsgebonden budget worden aangepast om de inzet van de toekomstige mantelzorger beter te faciliteren.

Werner Brouwer, Renske Hoefman en Job van Exel

Allen verbonden aan het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onnauwkeurig citeren moet niemand willen

Een onderbelicht kwaad in het wetsontwerp computercriminaliteit is het nieuwe verbod op het opnemen van gesprekken. Nu is het strafbaar om een gesprek op te nemen of af te luisteren waar je zelf niet aan deelneemt. Als je wel deelneemt aan het gesprek, ben je niet strafbaar. Ook niet als je daar geen toestemming voor vraagt. Het wetsontwerp wil dit veranderen. Het enkele afluisteren of opnemen van een gesprek, ook als je daaraan zelf deelneemt, zonder toestemming van de gesprekspartner, wordt strafbaar. Ook als je vervolgens niets met die opname doet. Dat betekent dat het voor journalisten veel lastiger wordt correct te citeren. De Nederlandse rechtspraak eist dat media die iemand tussen aanhalingstekens citeren, de woorden van de geïnterviewde ook exact weergeven. Dat kan alleen als je het gesprek opneemt. De Nederlandse rechter dwingt journalisten in feite ook tot het maken van een opname. Want quotes moeten niet alleen precies kloppen. De bewijslast dát het precies klopt ligt ook bij de media.

Journalisten die opnemen zonder toestemming zijn misschien journalistiek niet helemaal netjes bezig. Ze kunnen daardoor echter wel precies citeren. Als het aan de overheid ligt, zouden citaten in de toekomst wel eens een stuk minder nauwkeurig kunnen worden.

Jens van den Brink

Media-advocaat bij kantoor Kennedy Van der Laan in Amsterdam.

Dit zijn delen uit langere expertdiscussies, te lezen via nrc.nl/expert

    • Werner Brouwer
    • Job van Exel
    • Jens van den Brink
    • Renske Hoefman