Eis corporaties: heffing terug

Woningcorporaties hebben gisteren voor de rechtbank in Utrecht teruggave geëist van de door het Rijk opgelegde ‘Vogelaarheffing’ , die is bestemd voor investeringen in achterstandswijken. Volgens hen is sprake van „onteigening”.

De zaak is aangespannen door 78 woningcorporaties. Advocaat Jan Reinier van Angeren, die voor een aantal corporaties optreedt, spreekt van een „proefproces”. Want de uitkomst heeft gevolgen voor alle corporaties die aan de Vogelaarheffing heffing meebetalen. Het gaat om 150 miljoen euro over 2008 en 2009. Het Centraal Fonds Volkshuisvestiging (CFV) int de door toenmalig minister Vogelaar ingevoerde heffing. Hierbij wordt geld overgeheveld naar vijftig woningcorporaties die actief zijn in de veertig ‘Vogelaarwijken’.

Advocaat Van Angeren verwijst bij het verwijt van „onteigening” naar het VN-mensenrechtenverdrag. „Er moet volgens dat verdrag een eerlijke balans zijn tussen middel en het doel”, zegt hij. Daarvan is volgens hem bij de Vogelaarheffing geen sprake omdat het juist „rijke corporaties” zijn die actief zijn in de veertig achterstandswijken. Dat betekent dat arme corporaties op bijvoorbeeld het platteland worden gedwongen geld af te staan aan rijkere corporaties. Hierdoor zou ook oneerlijke onderlinge concurrentie ontstaan tussen corporaties. De klagers spreken van ongeoorloofde staatssteun. Het geld uit de heffing wordt volgens Van Angeren in de veertig achterstandswijken ook besteed aan andere zaken dan maatschappelijk vastgoed waarvoor het bestemd is, zoals aan ander vastgoed en buurtbarbecues.

Volgens de advocaat van het CFV zijn de problemen in de Vogelaarwijken zo groot dat de aanpak ervan de verantwoordelijkheid van alle woningcorporaties is. De Utrechtse rechter doet over twaalf weken uitspraak.

Demissionair minister Van Middelkoop (Wijken, CU) zei gisteren dat het kabinet de Vogelaarheffing pas oplegde, toen corporaties er niet in slaagden onderling afspraken te maken over bijdragen aan het wijkenbeleid. In de Tweede Kamer is de kritiek op de heffing gegroeid. Zo hebben diverse partijen gewezen op de problemen bij corporaties in krimpgebieden.