Streng keurmerk

opinext@mrc.nl

nrc.next schrijft over een opinieartikel in Nature waarin wordt beweerd dat het MSC-viskeurmerk onbetrouwbaar is (Vanmorgen, 2 september). De suggesties die in dat artikel worden gewekt zijn ongegrond. Zo zouden ongezonde visbestanden beloond worden met het MSC-keurmerk. Dit zou in het belang zijn van commerciële consultants die voor iedere certificering tienduizenden euro’s ontvangen. Maar MSC beheert een examenpakket voor duurzame visserij. De certificering zelf wordt gedaan door een derde partij om belangenverstrengeling te voorkomen.

De arbiters die bezwaren behandelen zouden vervolgens te weinig vakkennis hebben. Maar de arbiters zijn onafhankelijke, juridische experts op gebied van visserij, oceanen en milieu. Alle bezwaarprocedures zijn openbaar en transparant.

Om het MSC-certificaat te halen moeten zij zware verbeteringen doorvoeren. De winst voor de oceanen betaalt zich al uit: visbestanden groeien, ongewenste bijvangsten verminderen en kwetsbare zeebodems zijn beschermd door aangepaste vistuigen of sluiting van gebieden.

Er is geen twijfel. Wie vis met het MSC-keurmerk koopt, weet zeker dat onze kinderen straks nog van die vis kunnen genieten.

Nathalie Steins, Kees Lankester

Manager Benelux en bestuurslid van MSC

    • Kees Lankester
    • Bestuurslid van Msc
    • Nathalie Steins
    • Manager Benelux