R'dam: 'dringend hulp nodig' bij opvang Oost-Europeanen

De gemeente Rotterdam heeft dringend hulp nodig bij de opvang en begeleiding van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Vooral de instroom van kansarme Bulgaren zet de leefbaarheid steeds verder onder druk in de toch al kwetsbare oude stadswijken.

Dat zegt wethouder Hamit Karakus (wonen, PvdA) in reactie op het vanmiddag gepubliceerde onderzoek naar arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Rotterdam. „De overheid laat het afweten, ondanks eerdere toezeggingen, waardoor het voor ons dweilen met de kraan open blijft.” Uit het onderzoek blijkt dat nieuwkomers uit Bulgarije overwegend laagopgeleid zijn, vaak ouder zijn dan dertig en meestal in groepen naar Nederland komen. De meesten zijn kansloos op de arbeidsmarkt, en daarom aangewezen op „het grijze en vaak illegale circuit”, aldus Karakus. Politiecijfers bevestigen dat beeld. Bulgaren en Roemenen hebben tot 1 januari 2013 een tewerkstellingsvergunning nodig.

In Rotterdam zouden momenteel ruim 4.000 Bulgaren wonen, van wie de meesten Turkstalig zijn en aansluiting zoeken bij de Turkse gemeenschap. Schattingen over het zogeheten aantal MOE-landers (afkomstig uit Midden- en Oost-Europa) lopen uiteen van 15.000 tot 25.000. Velen staan niet geregistreerd. Het merendeel bestaat uit Polen. Rotterdam organiseerde bijna drie jaar geleden een ‘Polentop’. Daar maakten 53 gemeenten afspraken met de overheid om de overlast te beteugelen, die ontstond nadat de grenzen op 1 mei 2007 werden opengesteld voor werknemers uit EU-landen.

Rotterdam beschikt sindsdien onder meer over een speciaal ‘Polenteam’, dat misstanden opspoort variërend van illegale (over)bewoning tot uitbuiting. Karakus: „Daardoor hebben we nu redelijk grip op deze groep, maar dat geldt niet voor Bulgaren.”

Karakus pleitte eerder onder meer voor spreiding van nieuwkomers, maar hij mist daartoe de wettelijke bevoegdheid. „Europa moet de bron van dit probleem aanpakken, en dus investeren in economisch zwakke regio’s.”

Onderzoek MOE-landers op nrc.nl/binnenland

    • Mark Hoogstad