Nussbaum en kunst

Bij zijn bespreking van het boek Not for profit van Martha Nussbaum (Boeken, 27-08-10) lijkt Arnold Heumakers de volgende twee uitgangspunten te hanteren.

In de eerste plaats een formalistische kunstopvatting waarbij het idee dat kunst je iets kan leren over mens en maatschappij van ondergeschikte betekenis is.

In de tweede plaats een anti-humanisme waarbij democratie als een ‘politieke ideologie’ wordt gezien en gelijkheid en vrijheid als ‘nuttige ficties’ met ‘relatieve waarde’.

In confrontatie met het antiformalistische en humanistische gedachtengoed van Nussbaum hadden de uitgangspunten van Heumakers een spannende boekbespreking kunnen opleveren. In plaats daarvan wordt het boek van Nussbaum als het boek van een ‘politiek correcte wereldverbeteraar’ neergesabeld. Een gemiste kans.

Johan Bohlmeijer, Amsterdam

    • Johan Bohlmeijer