Kamer eist dat bankiers gedrag wijzigen

Nederlandse banken moeten vóór het eind van het jaar hun gedragscode aanscherpen. Zij moeten stoppen met bonussen, niet alleen voor bestuurders maar ook voor alle andere bankmedewerkers, zoals handelaren. Strengere kwaliteitseisen voor accountants zijn nodig. Het niveau van commissarissen in het bankwezen moet omhoog. Er dient ook een gedragscode voor verzekeraars en pensioenfondsen te komen.

De Tweede Kamer heeft de financiële sector daartoe opgeroepen in een vrij uitzonderlijke, Kamerbrede motie. Het parlement deed dat gisteren bij een debat over de 27 aanbevelingen die de commissie-De Wit deed, de parlementaire commissie die de oorzaken en achtergronden van de kredietcrisis onderzocht. Alle aanbevelingen van de commissie worden door de volksvertegenwoordiging ondersteund. De gedragscode voor bankiers zal, zo vindt de Kamer, na aanscherping wettelijk verankerd worden.

Vorig jaar spraken banken met instemming van toenmalig minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) een code af waarin onder meer werd afgesproken dat bestuurders van banken nooit meer een bonus mogen ontvangen die hoger is dan hun vaste salaris.

Later dit jaar zal de onderzoekscommissie onder voorzitterschap van Jan de Wit (SP) naar verwachting opgeschaald worden naar een parlementaire enquêtecommissie die het beleid vanaf het uitbreken van de kredietcrisis in september 2008 gaat onderzoeken. De commissie kan dan betrokkenen onder ede horen.

Eerder dit jaar kwam de onderzoekscommissie met aanbevelingen voor haar opdrachtgever de Tweede Kamer. De enthousiaste ontvangst van de conclusies vertalen zich in een opdracht aan het (nieuwe) kabinet om gevolg te geven aan de voorstellen van de commissie-De Wit. Volgens de commissie moeten banken gedwongen worden meer geld op de balans te houden. Er moet binnen een bank een strikte scheiding komen tussen zakenbankactiviteiten en nutsbankactiviteiten. Met spaargeld van particulieren mag niet gespeculeerd worden op kapitaalmarkten.

Ewout Irrgang (SP) zei gisteren dat er „een enorm politiek signaal” uitgaat van de manier waarop de Kamer het hele pakket van aanbevelingen en conclusies omarmt. „Dat is in het verleden niet met alle rapporten van parlementaire onderzoekscommissies gebeurd.” Volgens vele Kamerleden dreigt het gevoel van urgentie in de financiële sector te verdwijnen.