Heimweekunst

Abstracte kunst negeren zonder deze te vergeten, inderdaad een mooie en intrigerende formulering van Fuchs in de column van Maria Barnas voor een opdracht aan hedendaagse kunstenaars van iets wat niet zo gemakkelijk is te benoemen. Het gaat erover of een eigentijds kunstwerk het statement van de voorafgaande kunst heeft verwerkt of juist loochent. Van hedendaagse figuratieve kunst verlang ik zelf dat ze door de abstractie heen is gegaan. Waarmee zoveel wordt bedoeld als wat het Duits uitdrukt met het werkwoord ‘aufheben’, maar de formulering van Fuchs lijkt mij duidelijker. Het omgekeerde, kunst die niet aan deze norm voldoet, is gemakkelijker in één woord te benoemen: ‘Heimweekunst’, unst die de tijd waarin ze werd gemaakt ontkent, die de fictie hanteert dat kunst met tijd niets heeft te maken, per definitie tijdloos is.

    • Anno Lampe