Een schooltje waar een kind kan groeien

Waar winden dorpelingen zich over op? In Zandvoort is de enige middelbare school gered.

zandvoort school voor de afslag foto rien zilvold

Eind goed al goed.

Uit de krant moest Zandvoort twee weken geleden vernemen dat de enige middelbare school in het dorp misschien zou sluiten. Ouders kregen vervolgens een toelichting op het Wim Gertenbach College, met bijna honderdzestig leerlingen misschien wel de kleinste van Nederland.

Groot protest volgde. De gemeenteraad droeg burgemeester en wethouders op alles in het werk te stellen om sluiting van het Wim Gertenbach College af te wenden. Ouders klommen in de pen. De SP stelde Kamervragen. Leraren waren boos en teleurgesteld en gymleraar Guus van Dee, voorzitter van de medezeggenschapsraad van de school, noemde het besluit getuigen van „feodaal bestuur” door Dunamare, de onderwijsgroep waartoe de school behoort.

Het Wim Gertenbach College staat erom bekend dat het kinderen met meer dan gemiddelde persoonlijke aandacht naar het examen leidt. „Zie ons maar als een vangnet voor kinderen die het elders niet altijd redden. Die soms een tikkie hebben opgelopen. Of die gewoon wat meer aandacht vragen”, zegt Van Dee. „We gaan hier niet uit van wat kinderen niet kunnen, maar van wat ze wel kunnen.”

De school huist in een zestig jaar oud gebouw en dat voldoet niet aan de normen voor huisvesting van onderwijs. Er lagen plannen voor nieuwbouw. Die leken af te ketsen op de eis van de gemeente, vastgelegd in een verordening, dat er minimaal vijftien jaar onderwijs zou worden gegeven.

Die garantie kon Dunamare niet geven. Voorzitter Albert Strijker van het college van bestuur: „De onderhandelingen zaten in een impasse. Zandvoort wilde geen geld meer steken in het gebouw. Anderzijds konden wij niet garanderen dat wij ook over een aantal jaren in een nieuw gebouw onderwijs zouden blijven geven. Niet voor lege klassen natuurlijk. De aanwas van leerlingen is beperkt. Zandvoort is een dorp. Het ligt bovendien ingesloten door natuur en zee aan de ene kant en aan de andere kant liggen heel veel andere scholen.”

Op het college wordt de theoretische leerweg van het vmbo onderwezen. Toegangsdeur en schoolmuren zijn beplakt met tekeningen van leerlingen. Die nemen geen blad voor de mond. Wij vinden het Kwalitatief Uitermate Teleurstellend als de school dicht gaat, staat er. Wij willen niet weg dus jullie hebben pech. Leuzen herinneren aan het sterke punt van de school: Klein maar fijn.

Ouders vinden de school geweldig. Annemieke Keur heeft er ooit zelf met veel plezier de mulo doorlopen en ziet haar zoon Roy met een autistische stoornis nu opbloeien. „Hij is erg intelligent. Hij zat aanvankelijk op een school waar het veel te druk voor hem was. Hij werd er gek van. Later is hij hier gekomen. Hij is als een blad aan de boom omgedraaid.”

De ouders waarderen vooral de persoonlijke aandacht. Dochter Lois van Carola Winnubst zit in de vierde klas. „Wat ik hier zo ontzettend leuk vind, is dat alle leraren de leerlingen goed kennen. Er wordt heel goed op de kinderen gelet.”

Dat is ook de moeder van Jesper uit de tweede opgevallen. „Kinderen moeten groeien”, zegt Belinda Göransson, tevens raadslid voor de VVD. „Ze hebben soms een aantal jaren nodig om hun niveau te halen. Ik zie dat bij mijn eigen zoon. Die is zó bevattelijk voor invloeden van buitenaf. Hij kijkt het liefst naar buiten en wil voetballen. Op een grote school zou hij misschien wel ontspoord zijn.”

De school heeft de reputatie goed om te gaan met kinderen met dyslexie. Mariëlle Kaars Sijpesteijn, moeder van Daan: „Ze geven zulke kinderen niet zomaar een extra uurtje voor een proefwerk, maar gaan precies na wat de kinderen wel of niet begrijpen, en waarom.”

Niet verbazingwekkend dus dat leerlingen van heinde en verre naar deze school komen. „Iedereen is welkom”, zegt Leandra Molenaar, moeder van Jessie. „Het is een leuke mix van culturen.”

Nu lijkt de school gered. Burgemeester en wethouders zijn bereid de eis van vijftien jaar onderwijs te laten vallen. Dunamare stelt geen voorwaarden aan aantallen leerlingen, mits de school financieel gezond blijft. De school krijgt een nieuw gebouw op een „zichtlocatie” en zal zo meer leerlingen trekken. De school wil verder duidelijker uitdragen dat ook kinderen de eerste jaren van de school op havo-niveau les kunnen krijgen.

Wethouder Gert Toonen (PvdA) is blij dat de school behouden blijft. „Een middelbare school maakt Zandvoort aantrekkelijk. De school staat goed bekend en de inspectie is er tevreden over.”

En mocht het allemaal toch tegenvallen: de school wordt zo gebouwd dat ze eventueel kan worden veranderd in woongebouw.

    • Arjen Schreuder