Zelf die toets betalen? Toedeledokie

Het inburgeringsbudget wordt met 340 miljoen euro per jaar gekort.

Gemeenten zijn kritisch. Immigranten kenden nu nét de weg naar inburgeringsklas.

Het demissionaire kabinet wil honderden miljoenen per jaar bezuinigen op het budget voor inburgeren. Het ministerie van VROM, waar integratie onder valt, bevestigt niets. Maar volgens goed geïnformeerde bronnen in Den Haag wil het kabinet tot 340 miljoen euro per jaar in 2014 bezuinigen op het inburgeringsbudget. In de begroting van 2011 wordt al 100 miljoen op inburgering bespaard. Op Prinsjesdag worden de details bekend.

Duidelijk is in elk geval dat de bezuiniging ingrijpend is. De begroting voor de inburgering bedroeg dit jaar 362 miljoen euro. Ruim 316 miljoen daarvan gaat naar de gemeenten, die voeren het inburgeringsbeleid uit. De overige 46 miljoen staat centraal gereserveerd voor onder andere inburgering in asielopvang, inburgering in het buitenland en de infrastructuur van inburgeringsexamens. De bezuiniging van volgend jaar behelst dus al bijna een kwart van het budget.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft naar aanleiding van het bericht direct laten weten „teleurgesteld” te zijn over de korting op het budget. „Na jaren van investeringen weten mensen juist de weg naar de klas te vinden. Het zou jammer zijn als dat nu teniet wordt gedaan”, aldus de VNG.

Dit jaar nog maakte VROM eenmalig een bedrag van 75 miljoen euro vrij voor gemeenten, om meer vrijwillige inburgeraars te werven. Dat lijkt vruchten af te werpen. In de eerste helft van 2010 werden 24.000 inburgeraars geplaatst; dat zijn er 7.500 meer dan vorig jaar, zo liet demissionair minister Van Middelkoop (ChristenUnie, Integratie) de Tweede Kamer vorige maand weten. 27 procent daarvan is vrijwillig aan de cursus begonnen en dat is 8 procent meer dan vorig jaar, aldus Van Middelkoop.

De angst onder de gemeenten is dat de bezuinigingen deze trend zullen keren. De Haagse wethouder Marnix Norder (PvdA) bijvoorbeeld noemt de voorgenomen bezuinigingen „desastreus”. Een paar jaar geleden schommelde het aantal inburgeraars in Den Haag nog rond de duizend. In de eerste helft van dit jaar hebben al ruim 2.600 inburgeraars een cursus gevolgd. En het slagingspercentage bedraagt volgens de wethouder ruim 70 procent. „Na jaren van gesteggel lukt het nu eindelijk in Den Haag.”

De ingreep in de inburgering is het gevolg van de 3,2 miljard euro die het kabinet op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer op de valreep moet bezuinigen. Dat tekort ontstond door de economische recessie; daardoor stegen uitgaven aan sociale zekerheid, terwijl de inkomsten, met name belastinginkomsten, sterk daalden.

Helemaal onverwacht komt de bezuiniging van het Rijk niet bij Norder. Maar de omvang van de bezuiniging is groter dan hij vreesde. Als (potentiële) inburgeraars zelf voor de cursus moeten gaan betalen, zullen ze afhaken, voorspelt de wethouder. „Mensen willen echt wel graag inburgeren, maar ze hebben duizend andere dingen te doen. Als ze zelf moeten bijdragen, zeggen ze ‘toedeledokie’.”