Tekort bij de rijksoverheid slinkt sneller

De Nederlandse economie groeit volgend jaar iets minder dan in juni nog werd verwacht, maar het begrotingstekort van de overheid daalt in 2011 juist meer dan waar toen rekening mee werd gehouden.

Dat voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) in de macro-economische verkenning (MEV).

De MEV wordt dinsdag op Prinsjesdag met de Miljoenennota en alle begrotingen van de ministeries gepresenteerd. Het RTL Nieuws heeft het stuk eerder in handen gekregen. Ingewijden in Den Haag bevestigen de cijfers. Naar verwachting lekken de komende dagen meer details uit.

De economie groeit volgend jaar 1,5 procent, en niet, zoals in juni gedacht, 1,75 procent. Het begrotingstekort slinkt niet naar 4,7 procent van het bruto binnenlands product maar naar 3,9 procent. Het verschil is ongeveer 5 miljard euro.

De verbeterde prognose voor het begrotingstekort komt met name door meevallende belastinginkomsten. Ook is het gunstig voor de overheidsfinanciën dat het huidige demissionaire kabinet maatregelen heeft genomen waardoor 3,2 miljard euro wordt bezuinigd. Daarnaast valt de werkloosheid lager uit. Deze komt volgens het CPB in 2011 uit op 425.000 – 5,5 procent van de beroepsbevolking – en niet zoals eerder geraamd op 465.000. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte vanmorgen bekend dat de werkloosheid voor de zesde maand op rij is gedaald.

De lonen stijgen in 2011 beperkt. Doordat de inflatie met 1,5 procent laag blijft, zouden de koopkrachtcijfers niet zo slecht zijn. Dit is van belang voor het nieuwe kabinet. VVD, CDA en PVV willen in 2015 uitkomen op 18 miljard euro bezuinigingen per jaar. Gevreesd wordt dat die leiden tot een enorm koopkrachtverlies van de lage en middeninkomens.

De 3,2 miljard euro aan bezuinigingen bestaan onder meer uit al uitgelekte plannen om te korten op inburgeringscursussen en kinderopvangtoeslag. Bronnen bevestigen nu ook dat elk departement vanaf 2012 1,5 procent op zijn begroting moet bezuinigen. Dat kan door 4.000 ambtenaren te ontslaan, zoals de Volkskrant suggereerde, maar dat kan ook door bijvoorbeeld huisvestingkosten te beperken. Overigens zal elk nieuw kabinet naar verwachting veel meer bezuinigen op de overheid.

Nieuwsanalyse: pagina 3

Commentaar: pagina 7

Werkloosheid: pagina 13