Pillen zonder winstoogmerk

Overal ter wereld liggen beloftevolle medicijnen ongebruikt op de plank, omdat de farmaceutische industrie denkt er niet aan te verdienen. Twee Nederlanders richtten een bedrijf op dat zulke ‘stiefmedicijnen’ gaat testen en, als ze goed zijn, ter beschikking stellen. Zonder winstoogmerk.

pagina 24