Pervers

‘Goeiedag, verkeerspolitie. De reden waarom of dat we u aan de kant zetten is de snelheid.”

„Pardón? Is het hier hónderd? Op een uitgestorven vijfbaansweg?”

„Negentig zelfs. Werkzaamheden. Stukje terug stond een joekel van een bord.”

„Ja, lekker verdekt opgesteld zeker. Want ik lees ook kranten en weet dat het Openbaar Ministerie diep in de rode cijfers staat. Dus staat u hier met uw bonnenboekje uw quotum te halen en de kas te spekken en dus zijn die boetes van u met 15 procent gestegen. Ik zal u precies zeggen wat ik daarvan vind: ik vind het abject en ik vind het infaam. Op dit moment geeft u toe aan een perverse prikkel.”

„Hoho, u mag dan wel de driedelige Van Dale hebben ingeslikt, als u smerige taal gaat uitslaan, gaat het u nog meer kosten.”

„Ik zal het u sterker zeggen: u bedrijft klassenjustitie. Want ik kan mij die 100 euro moeiteloos veroorloven. Ik zie dat als tolgeld om steevast op de linkerbaan te kunnen scheuren. Maar voor die paupers in die zesdehands Peugeootjes is 100 euro een boel geld. Wat u dus zou moeten doen is die boete naar draagkracht opleggen, al oogt dat paradoxaal: ogenschijnlijk klassenjustitie bedrijven om klassenjustitie tegen te gaan. Een andere mogelijkheid is om van iedereen meteen het rijbewijs voor drie dagen in te nemen. Dan ervaart zowel de tokkie als het maatpak dezelfde hinder. Maar ja, op zulke briljante gedachten zul je het OM niet gauw betrappen, zeker niet nu het zelf financieel aan de grond zit, en u er vandaag op uitstuurt middels een perverse prikkel.”

„Nu is het genoeg met die vuiligheid! U krijgt proces-verbaal voor het beledigen van een ambtenaar in functie.”

„U gaat uw gang maar. Gesteld dat een rechter u gelijk geeft, ik zeg gestéld, dan zal hij mij hooguit een taakstraf opleggen, en die wordt dankzij het financiële wanbeleid voortaan omgezet in een boete. Bij het OM bestaat straks nauwelijks meer een rechtvaardige relatie tussen misdaad en straf. Als het maar geld oplevert: zo straf je alleen de armen. Klassenjustitie wil zeggen dat ik het mij kan veroorloven u pervers te noemen. Goedemiddag.”

Christiaan Weijts

    • Christiaan Weijts