next denkt De definitie van nieuws

Het voorpaginaverhaal van vandaag wordt in journalistiek jargon weleens soft news genoemd. Het bevat geen harde feiten (‘formatie mislukt’) en geen specifieke gebeurtenis (‘aardbeving in Pakistan’). Het signaleert slechts een ontwikkeling, namelijk: dat steeds meer jonge Marokkaanse vrouwen op kickboksen gaan. Een ‘aanleiding’ voor de signalering van zo’n trend ontbreekt – en ook de relevantie is niet zo ‘onmiddellijk’ als bij een natuurramp of kabinetscrisis.

Toch verheffen wij het bewust tot ‘nieuws’. Dat heeft te maken met onze doelstelling om het begrip nieuws breder te definiëren dan bij kranten meestal gebruikelijk is. Uit het verhaal kan namelijk indirect veel worden opgemaakt, zoals: hoe allochtone meisjes door kickboksen voor zichzelf leren opkomen. Sommigen gaan zelfs tegen de zin van hun ouders in naar de les. Tegelijkertijd zijn er ook negatieve ontwikkelingen in te ontwaren, zoals dat tweede en derde generatie allochtone meisjes nog steeds gescheiden van autochtonen en jongens op sportles gaan. Het verhaal signaleert dus zowel vormen van emancipatie als van segregatie.

Onder de gebruikelijke definitie van nieuws haalt dat soort verhalen nooit de voorpagina. Maar daardoor blijven soms zeer invloedrijke trends onbedoeld buiten beeld. Ter illustratie: de emancipatie van Nederlandse vrouwen, of de opkomst van het internet, is nooit het openingsbericht van een krant geweest. Geen enkel dagblad heeft ooit op de voorpagina gemeld dat ‘de vrouw zelfstandig is’ of dat ‘het web is begonnen’. Toch zijn dat ontwikkelingen die het moderne leven ingrijpender hebben veranderd dan welke kabinetscrisis of aardbeving ook.

Niet dat dit verhaal direct in die categorie moet worden geplaatst. Maar met een andere definitie van belangrijk in het achterhoofd, zie je dat ook dit ‘nieuwswaardig’ kan zijn.

Rob Wijnberg

hoofdredacteur nrc.next

Twitter: @robwijnberg

    • Rob Wijnberg