Het was niet echt prettig in Córdoba in/na 1090

Louise Fresco schrijft in haar column van 14 september over Córdoba onder de islamitische heersers. Hoewel ze aan het eind enige twijfel toelaat, schildert ze een wonder van tolerantie. Ze is iets te positief, vrees ik. Toen het te gezellig dreigde te worden, herstelden de fanatieke Almoraviden in 1090 de orde op een manier waar rechts Córdoba zich de vingers bij aflikte, en toen hun geloofsijver wat afzwakte namen de Almohaden, nog minder geneigd tot veel geduld met multiculti-verschijnselen, het in 1147 van hen over. Zij gingen over tot jodenvervolgingen, zodat Maimonides moest vluchten. Ook de grote moslimgeleerde Averroës kon niet blijven, hij werd verbannen. De culturele bloei duurde dus wat korter dan vijf eeuwen.

Hans Visser

Aerdenhout

    • Hans Visser