EU-hof: tweeling geeft geen dubbel verlof

Ouders van meerlingen in Europa hoeven niet bij de Europese Unie aan te kloppen als ze langer ouderschapsverlof willen afdwingen.

Dat heeft de Griekse mevrouw Chatzi, medewerkster van de belastingdienst in Thessaloniki, vanmorgen te horen gekregen van het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

Chatzi beviel in mei 2007 van een tweeling. Ze kreeg van haar baas voor die prestatie één keer ouderschapsverlof (negen maanden). Haar bezwaar tegen die beslissing werd afgewezen door de ambtenarenrechter.

In hoger beroep vroeg de Griekse bestuursrechter zich af of Chatzi’s claim op een tweede verlofperiode van negen maanden te rijmen viel met het Europees recht. Hij legde de zaak voor aan het EU-hof in Luxemburg, de hoogste rechter in EU-aangelegenheden.

Vanmorgen haalden de Luxemburgse rechters een streep door Chatzi’s strijd op Europees niveau voor een langer verlof. Zij bepaalden dat de bestaande Europese verdragen geen aanknopingspunt bieden voor een automatische vermenigvuldiging van de verlofduur in geval van de geboorte van meerlingen.

Maar de Europese rechters zeiden er nog wel iets bij. Namelijk dat de regeringen van de EU-landen op grond van het beginsel van gelijke behandeling wel verplicht zijn hun verlofregelingen zó in te richten, dat rekening wordt gehouden met de bijzondere behoeften waar ouders van meerlingen mee te maken krijgen. Het is vervolgens aan de nationale rechter om te onderzoeken of de betreffende nationale regeling aan deze voorwaarde van gelijke behandeling voldoet. Hier zit voor Chatzi dus nog een lichtpuntje, al zullen de eerdere Griekse afwijzingen van haar claim haar niet al te optimistisch stemmen.

Voor de Nederlandse regeling van ouderschapsverlof heeft de beslissing van het Europees Hof geen directe betekenis. In Nederland geldt recht op ouderschapsverlof als men minstens een jaar bij dezelfde werkgever werkt en zorgt voor een kind jonger dan acht jaar. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof en als men meer kinderen heeft, kan voor elk kind apart ouderschapsverlof worden opgenomen. Wie een meerling krijgt kan dus voor elk kind apart ouderschapsverlof opnemen.