Elke dag drie nieuwe managementboeken

De verkoop van managementboeken groeit. Wat verklaart de honger naar steeds weer nieuwe typeringen van uw gedrag op de werkvloer?

Rotterdam, 16 sept. - Elke dag worden er in Nederland ongeveer drie nieuwe loopbaan- of managementboeken uitgebracht. Drie boeken, die meestal dezelfde vragen opnieuw behandelen.

Precieze cijfers zijn niet voorhanden, maar verkooppunt managementboek.nl schat dat er jaarlijks ongeveer duizend Nederlandse loopbaan- en managementboeken worden uitgebracht. Daarbij zijn herdrukken meegeteld, zo'n 10 procent van het totaal. „En dan hebben we de Engelstalige boeken niet eens meegerekend”, zo laat een woordvoerder van de website weten. Deze boeken verkopen nog steeds het best.

Management- en loopbaanboeken zijn een kleine markt vergeleken met literatuur, maar de verkoop ervan neemt toe, vaak via internet. Managementboek.nl, de grootste gespecialiseerde site die deze boeken aanbiedt, verkoopt jaarlijks 600.000 exemplaren.

Volgens Annemie Michels, uitgever van Business Contact, groeit het segment vooral de laatste tien jaar hard. Waar komt deze groeiende behoefte vandaan? Een belangrijke reden is volgens Michels dat er van werknemers tegenwoordig meer wordt verwacht. „Vroeger hoefden we niet zelfstandig na te denken. Je deed wat de baas zei. Nu zijn bedrijven kennisintensiever. Werknemers moeten ineens zelf allerlei problemen oplossen.”

Volgens hoogleraar arbeidspsychologie Fred Zijlstra van de Universiteit Maastricht zoekt vooral de generatie tussen 25 en 35 jaar advies. „Die generatie wil alles,” zegt Zijlstra. „Een carrière én kinderen. Een goede baan én reizen. Alle opties in het leven moeten open blijven. Dat leidt tot stress en een vraag naar oplossingen.”

Op dit keuzedilemma speelt de markt in, met overdaad tot gevolg. Dit leidt volgens Zijlstra tot een gebrek aan kwaliteit. „Wat in een groot deel van de boeken staat leer je ook van een goed gesprek met een vriend in de kroeg.” Iedereen kan zich tenslotte ‘loopbaanexpert’ noemen. „Freelancers gebruiken nog wel eens een coachingboek om reclame voor zichzelf te maken”, zegt Zijlstra. „Als je een boek uitbrengt, word je al snel als expert gezien.”

Uitgever Michels krijgt ongeveer honderd manuscripten per jaar op haar bureau. Dezelfde onderwerpen komen steeds terug. Ze somt op: „Hoe word ik een goede leider? Wat voor type werknemer ben ik? Vaak hetzelfde, maar toch is er elke keer weer een nieuw publiek voor.”

    • Stijn Bronzwaer
    • Viola Lindner