Debat over kernenergie is vastgelopen

Veel beweging is er niet in het debat over kernenergie. Dit komt omdat het debat op twee verschillende niveaus gevoerd wordt. De voorstanders van kernenergie gebruiken technische argumenten om de tegenstanders te overtuigen zoals ook Behnam Taebi met zijn nieuwe splijtstofcyclus (Opinie & Debat, 11 september). De tegenstanders zijn niet te overtuigen, omdat hun argumenten voortkomen uit een gebrek aan vertrouwen. Dan werken technische argumenten niet. De tegenstanders zijn ervan overtuigd dat de winstgevendheid van de kerncentrales bij de bedrijven en overheid belangrijker zijn dan de veiligheid. Ik kan ze geen ongelijk geven gezien de besluiten in Nederland om een veertig jaar oude kerncentrale en een vijftig jaar oude kernreactor langer in bedrijf te houden.

Dr. ir. W.J. Oosterkamp

Oosterbeek

    • Dr. Ir. W.J. Oosterkamp