Daling werkloosheid in Nederland zet nu door

De werkloosheid in Nederland is in augustus voor de zesde maand op rij gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de cijfers vanochtend publiceerde, beweegt de werkloosheid zich inmiddels richting de zogeheten evenwichtswerkloosheid, waarbij er geen sprake is van een krapte op de arbeidsmarkt, maar ook niet van een zorgwekkend overschot aan werkzoekenden.

In augustus zat 5,3 procent van de Nederlandse beroepsbevolking zonder werk, gecorrigeerd voor seizoenseffecten. Nadat de werkloosheid in februari dit jaar piekte op 6,1 procent, is het aantal werklozen in de daaropvolgende zes maanden gemiddeld met 6.000 per maand afgenomen. In het half jaar voor de piek steeg de werkloosheid nog met gemiddeld 9.000 mensen per maand.

Michiel Vergeer, hoofdeconoom van het CBS, is positief over de ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. „Het gaat goed. De daling van de werkloosheid zet stevig door”, zegt Vergeer. „De eerdere voorspellingen van het Centraal Planbureau dat we rond deze tijd een werkloosheid van 7 of 8 procent zouden hebben, zijn gelukkig niet uitgekomen.”

Vergeer wijst er op dat de nieuwste werkloosheidscijfers niet zijn meegenomen in het rapport met macro-economische cijfers dat is gebruikt bij het opstellen van de Rijksbegroting. Voor de begroting is gewerkt met de cijfers van juli, toen de werkloosheid nog bijna een half procent hoger lag.

Volgens Vergeer is de verbetering van de arbeidsmarkt in augustus vooral te danken aan het aantrekken van de Nederlandse industrie, waardoor er nieuwe banen zijn ontstaan. Hij maakt wel de kanttekening dat een groot deel van deze nieuwe vacatures wordt vervuld door uitzendkrachten.

Vooral jongeren profiteren van de vermindering van de werkloosheid. In vergelijking met augustus vorig jaar hebben bijna 10.000 werklozen jonger dan 25 jaar een baan gevonden. In andere leeftijdscategorieën daalde de werkloosheid minder snel. De vrees voor het ontstaan van een zogeheten verloren generatie van jongeren, die na het afronden van hun opleiding jarenlang geen werk kunnen vinden, is volgens Vergeer onterecht gebleken.

Als niet wordt gecorrigeerd voor seizoenseffecten komt het werkloosheidscijfer voor augustus nog lager uit, op 4,9 procent. Dit komt doordat een deel van de werkzoekenden een vakantiebaan aanneemt. In augustus 2009 dook de werkloosheid ook tijdelijk onder de vijf procent, om in september weer toe te nemen.

In lijn met de gedaalde werkloosheid is ook het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering afgenomen, zo maakte uitkeringsinstantie UWV vandaag bekend. Het afgelopen half jaar daalde het aantal WW-uitkeringen met gemiddeld 8.000 per maand.