Berichtgeving over Gijsen is misselijkmakend

Het bericht ‘Oud-bisschop Gijsen van misbruik beschuldigd’ in deze krant van 15 september vond ik misselijkmakend en lichtvaardig. Wat zit er achter de ‘aanklacht’ tegen een emeritus bisschop, weliswaar ook niet mijn eerste sympathie. Het kan gemakkelijk een misvormde herinnering zijn van een verzuurd mens. Nagekomen puberale verlegenheid. Of is er eigenbelang in het spel? Gewoon natrappen dan maar, kleingeestige aanranding door een zogenaamd slachtoffer?

„Maar de kranten willen het anders (...) willen droog en zwart van koppen staan, werpen dammen op en dwingen rechtsomkeert” (Remco Campert). Na te streven zuivere berichtgeving verplicht mijns inziens anders.

J.A. Zijlstra

Ellecom

    • J.A. Zijlstra