Begrotingstekort valt lager uit

De Nederlandse economie groeit volgend jaar iets minder dan in juni nog werd verwacht, maar het begrotingstekort van de overheid daalt in 2011 meer dan waar toen rekening mee werd gehouden. Dat blijkt uit de Macro Economische Verkenningen (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB).

De MEV wordt aanstaande dinsdag op Prinsjesdag met de Miljoenennota en alle begrotingen van de ministeries gepresenteerd. Het RTL Nieuws heeft het stuk net als vorig jaar eerder in handen gekregen en de belangrijkste cijfers gisteren bekendgemaakt. Ingewijden in Den Haag bevestigen de cijfers. De rapporten zijn nog niet aan Kamerleden uitgedeeld.

De economie groeit volgend jaar 1,5 procent, en niet zoals in juni gedacht 1,75 procent. Het begrotingstekort slinkt niet naar 4,7 procent van het brutobinnenlands product maar naar 3,9 procent. Het verschil is ongeveer 5 miljard euro. De verbeterde prognose voor het begrotingstekort komt met name doordat het huidige demissionaire kabinet maatregelen heeft genomen waardoor 3,2 miljard euro wordt bezuinigd. Ook is het voor de overheidsfinanciën gunstig dat de werkloosheid lager uitvalt dan waar in juni nog van werd uitgegaan. Deze komt volgens het CPB in 2011 uit op 425.000 en niet zoals eerder geraamd op 465.000.

Door de economische crisis dalen de lonen in 2011 weinig. Maar doordat de inflatie laag blijft, zijn de koopkrachtcijfers niet zo slecht, meldt RTL. Dit is van belang voor het nieuwe kabinet. VVD, CDA en PVV, die nu over een nieuwe coalitie onderhandelen, willen in 2015 uitkomen op 18 miljard euro aan bezuinigingen. Gevreesd wordt dat bezuinigingsmaatregelen leiden tot een enorm koopkrachtverlies van met name de lage- en middeninkomens.

Het huidige kabinet heeft besloten dat de leden van Koninklijk Huis onder de successiewet gaan vallen. Dit betekent dat zij bij een erfenis dezelfde belasting moeten betalen als alle Nederlanders.

Het demissionaire kabinet wil bezuinigingen op integratie, zie pag. 9