Verbeet wil elke dag vragenuur

Kamerleden die zich graag tonen aan het volk, zullen hun vingers er wel bij hebben afgelikt. Kamervoorzitter Gerdi Verbeet heeft, naar nu blijkt, tijdens het zomerreces voorgesteld het bekende vragenuurtje uit de breiden naar een dagelijkse ondervraging van het voltallige kabinet over actuele politieke kwesties.

Er was altijd veel kritiek op het wekelijkse vragenuurtje, het enige deel van de Kamerdebatten dat elke keer live op tv komt. Niet alleen omdat van de tientallen vragen die wekelijks werden ingediend er maar een stuk of drie konden worden behandeld. Maar ook omdat het vragen stellen voor veel Kamerleden relevanter bleek dan het krijgen van antwoorden, en ministers zich beperkten tot het voorlezen van voorgekookte antwoorden. En omdat, in de woorden van wijlen VVD-fractievoorzitter Hans Dijkstal, de vragen vaak over „onbenullige kwesties” gingen.

Dat laatste bezwaar wordt niet door iedereen gedeeld, blijkt uit het voorstel van Verbeet. Zo’n vragenuurtje kan het debat verlevendigen, het gaat over dingen die burgers raken. Door bij een dagelijkse vragenronde ministers geen mogelijkheid te geven zich voor te bereiden, zijn ze ook niet in staat hun antwoorden voor te lezen. Een bijkomend voordeel, dacht Verbeet, was dat ze de gestage groei van het aantal spoeddebatten kan terugdringen.

Of het ooit zover komt, is nog maar de vraag. Het voorstel kreeg vrij veel kritiek van de Kamerfracties. Ministers zullen wel opgelucht ademhalen. Zij hebben al vaak het gevoel dat de Kamer te veel van hun kostbare tijd claimt. Een werkgroep van de Kamer gaat nu naar het plan kijken en kan met alternatieven komen.