Opinie@nrc.nl

Opinieartikelen zijn welkom, liefst aanknopend bij de actualiteit. Lengte maximaal 800 woorden. Reacties ontvangen wij liever in de vorm van een brief (250 woorden). Vermeld naam, adres en, indien van toepassing, titels en functie.