Niet duurzaam vissen? Dan ook geen keurmerk

Tekening Boligan

‘Duurzame vis kan ook opraken’, aldus deze krant op 2 september. Volgens een opiniestuk in het wetenschappelijke tijdschrift Nature zou de „Seafood Stewardship zich in crisis bevinden”. De suggesties die worden gewekt, zijn ongegrond en dienen duurzame visserij niet.

De Alaska koolvisvisserij wordt genoemd als voorbeeld van een verarmd visbestand dat ten onrechte het Marine Steward Council (MSC)-certificaat zou hebben gekregen. Alaska koolvis is het best onderzochte visbestand ter wereld.

Door natuurlijke factoren – niet door de visserij – zijn er altijd schommelingen in dit bestand. Het koolvisbestand wordt goed beheerd. Het visquotum wordt voortdurend bijgesteld om rekening te houden met die natuurlijke variatie zodat het bestand op een gezond peil blijft. Dat is bevestigd door het wetenschappelijk onderzoek en de heersende opinie van de belangengroepen in Alaska.

Elke visserij die gecertificeerd is volgens het MSC-examenpakket is duurzaam en goed beheerd. Visserijen zijn niet gecertificeerd voordat ze hun duurzaamheid hebben aangetoond.

Visbestanden die niet gezond zijn zouden beloond worden met het MSC-keurmerk voor duurzame vangst. Dit zou namelijk in het belang zijn van de commerciële consultants die voor iedere certificering tienduizenden euro’s ontvangen.

MSC beheert een examenpakket voor duurzame visserij. Het examen zelf en de afgifte van het certificaat worden gedaan door een derde partij om belangenverstrengeling te voorkomen. Deze externe certificeringsbureaus worden streng gecontroleerd door toezichthouder ASI. Hun reputatie staat of valt met een zuivere beoordeling, welke volledig openbaar is, verschillende inspraakmomenten kent en waartegen bezwaar mogelijk is.

Nathalie Steins

Manager Benelux MSC

Kees Lankester

Bestuurslid van MSC

    • Kees Lankester
    • Bestuurslid van Msc
    • Nathalie Steins
    • Manager Benelux Msc