Nederlanders positief over EU

Verreweg de meeste Nederlanders zijn van mening dat lidmaatschap van de Europese Unie goed is voor de Nederlandse economie. Ongeveer de helft van de Nederlanders denkt dat de euro de economie ten goede komt.

De opmerkelijk hoge populariteit van het EU-lidmaatschap onder Nederlanders blijkt uit een internationaal opinieonderzoek dat het German Marshall Fund jaarlijks laat uitvoeren. Het verslag van het onderzoek, Transatlantic Trends, werd vanmiddag in Brussel gepresenteerd.

Vijfenzeventig procent van de duizend ondervraagden in Nederland was van mening dat het lidmaatschap van de EU een voordeel is voor de economie. Iets meer dan de helft vond dat de euro voordelig is. Lidmaatschap en munt scoren in Nederland hoger dan in andere EU-landen, zoals Frankrijk, Italië, Spanje en zelfs iets hoger dan in het traditioneel zeer pro-Europese Duitsland. Onderzoekers vroegen onder andere: „Denkt u, in het algemeen, dat het Nederlandse lidmaatschap van de EU goed of slecht is geweest voor de Nederlandse economie?”

Het onderzoek werd uitgevoerd in juni, toen de eurocrisis zich op een hoogtepunt bevond en nog niet zeker was hoe de gezamenlijke munt de Europese schuldencrisis zou overleven. Ten tijde van het onderzoek werden door vrijwel alle grote Europese landen straffe bezuinigingen afgekondigd, maatregelen die in Griekenland en Spanje stakingen en demonstraties uitlokten.

De onderzoekers constateren dat een meerderheid van de Europeanen de EU niet de schuld geeft van de eurocrisis. De economische en financiële crisis heeft het vertrouwen in de munt enigszins aangetast, maar de populariteit van de Unie niet. Het onderzoek lijkt de stelling te ondersteunen dat grote crises leiden tot meer steun voor integratie. Meer dan de helft van de ondervraagde Europeanen (57 procent) zien in economische problemen een argument voor meer Europese samenwerking.

Onderzoek Transatlantic Trends via nrc.nl/buitenland