Klink gaat in beroep over korten

Demissionair minister Klink (Volkgezondheid, CDA) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak dat hij de Nederlandse ziekenhuizen geen korting mag opleggen van 550 miljoen euro. Een rechter in Den Haag oordeelde gisteren in een kort geding van de ziekenhuizen tegen de Staat dat Klink die bezuiniging niet mag opleggen.

Eind juni kondigde Klink zijn plan aan om de ziekenhuizen de korting op te leggen, per 2011. De minister stelt dat de ziekenhuizen vorig jaar hun budget met dat bedrag hebben overschreden, en hij wil dat geld terug. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen werd overvallen door het plan, en spande een kort geding tegen het ministerie aan. De rechter oordeelde dat het besluit van de minister onrechtmatig is.

De rechtbank liet zich leiden door de overweging dat de snelle bezuiniging ziekenhuizen in ernstige problemen zou brengen. Bovendien stelde hij dat de overschrijding van de kosten een logisch gevolg is van het nieuwe zorgstelsel, waarbij niet het aanbod van ziekenhuizen maar de behoefte van patiënten centraal staat. Een overheid die daarvoor kiest, kan ook stijgende kosten verwachten.