Honger neemt af tot niveau 2008

Voor het eerst sinds 1995 daalt het aantal mensen in de wereld dat honger lijdt. Door de scherpe afname zijn er dit jaar ongeveer net zo veel ondervoede mensen als in 2008, toen de meeste mensen ooit tot dan toe honger leden. Die piek was voor een belangrijk deel het gevolg van de wereldwijde stijging van voedselprijzen.

Volgens een prognose die de VN-voedselorganisatie FAO gisteren heeft bekendgemaakt, zullen dit jaar 925 miljoen mensen op aarde honger lijden. Vorig jaar waren dat er 1.023 miljard, wat neerkwam op bijna eenzesde van de wereldbevolking – een absoluut record. De FAO spreekt van ‘ondervoeding’ bij een voedselconsumptie van minder dan 1.800 calorieën per dag.

De FAO schrijft de afname van de honger toe aan de verbeterde economische omstandigheden dit jaar – vooral in ontwikkelingslanden – en aan de daling van de internationale voedselprijzen sinds de piek in 2008. De FAO heeft in haar prognose niet de nieuwe voedselprijsstijgingen van de afgelopen maanden verwerkt. De wereldwijde graanprijzen zijn sinds juli flink gestegen door het mislukken van een gedeelte van de productie in Rusland en omringende landen, wat weer een gevolg was van droogte en bosbranden. Analisten betwijfelen echter of er een nieuwe, mondiale voedselcrisis op de loer ligt aangezien de wereldwijde graanoogsten in 2008 en 2009 historisch groot waren. De voedselprijzen liggen daarom nu, ondanks de stijging van de voorbije maanden, nog altijd onder het niveau van 2008. De FAO waarschuwt wel dat aanhoudende prijsstijgingen het moeilijker zouden maken om de honger in de wereld de komende tijd verder te laten afnemen.

De grootste daling van het aantal mensen met honger werd het afgelopen jaar bereikt in Azië. Tachtig miljoen mensen minder in de regio zullen dit jaar honger lijden, schat de FAO. Azië en het Pacifische Gebied blijven desondanks de regio met de meeste mensen met honger: 578 miljoen. In Afrika bezuiden de Sahara leven 239 miljoen ondervoede mensen, maar het is wel de regio met relatief de meeste hongerenden, 30 procent.

De hongercijfers van de FAO verschijnen aan de vooravond van de VN-top volgende week in New York. Daar zullen de ‘Millenniumdoelstellingen’ besproken worden. Het halveren van het aantal mensen met honger ten opzichte van ijkjaar 1990 geldt als een belangrijke voorwaarde om de andere zeven doelen te bereiken, zoals het vergroten van het aantal kinderen dat naar school gaat. De VN erkennen zelf dat het, afgaande op de meest recente cijfers, bijzonder moeilijk zal worden om de hongerdoelstelling te halen.