Forse bezuiniging op inburgeringscursussen

In het Rotterdamse stadshuis werden in 2005 de eerste inburgeringscertificaten uitgereikt met, na afloop, kerstliedjes in de hal. Foto NRC Handelsblad, Vincent Mentzel Uitreiking INBURGERINGSCERTIFICATEN in de Burgerzaal van het Stadhuis te Rotterdam ,na afloop kerstliedjes in de hal .foto VINCENT MENTZEL/NRCH==F/C==Rotterdam, 14 december 2005

Het demissionaire kabinet heeft besloten om honderden miljoenen per jaar te bezuinigen op het budget voor inburgeren. CDA en ChristenUnie, de nog overgebleven coalitiepartners van Balkenende IV, bezuinigen tot 340 miljoen euro per jaar in 2015 op het inburgeringsbudget, bevestigen ingewijden. Op Prinsjesdag zullen de details bekend worden. Nog dit jaar wordt 100 miljoen op inburgering bespaard.

De ingreep in de inburgering is het gevolg van de 3,2 miljard euro die het kabinet op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer op de valreep moet bezuinigen. Dat gat is ontstaan doordat het kabinet ten onrechte rekende op gelijkblijvende salarissen van ambtenaren. De 3,2 miljard euro was onderdeel van het ‘crisispakket’ dat begin 2009 werd afgesproken. Toen werd het regeerakkoord aangepast zodat het snel oplopende begrotingstekort de overheid niet dwong om direct te bezuinigen. Het tekort ontstond door de economische recessie waardoor de uitgaven aan sociale zekerheid stegen en de inkomsten, met name de belastinginkomsten, sterk daalden. Als kostenbesparing door de overheid werd afgesproken dat de lonen in de collectieve sector bevroren zouden worden.

Het parlement steunde begin deze zomer een motie van Kamerlid Wouter Koolmees (D66) om de miljardenbezuiniging alsnog op een andere manier te realiseren. Naast de bezuiniging op inburgeringscursussen zal de kinderopvangtoeslag verlaagd worden. De accijns op sigaretten gaat omhoog.