Fiat voor aanleg bredere A4 bij Leiden

De verbreding van de snelweg A4 bij Leiden kan definitief doorgaan. De Raad van State heeft vandaag bezwaren van Milieudefensie daartegen verworpen. Het tracé met een lengte van ruim zes kilometer, tussen Zoeterwoude-Dorp en Hoogmade, is het laatste deel van de A4 tussen Den Haag en Amsterdam dat nog niet over drie rijstroken per richting beschikt. Op de weg langs Leiderdorp staan vrijwel dagelijks files.

Volgens Milieudefensie zou verbreding onder meer leiden tot een overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit, en had moeten worden gekeken naar alternatieve filebestrijding zoals verlaging van de maximumsnelheid. Deze bezwaren „treffen geen doel”, aldus de Raad van State. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Met de uitspraak komt een einde aan een jarenlang getouwtrek tussen de milieuorganisatie en Verkeer en Waterstaat over de milieugevolgen van het wegproject. In de zomer van 2007 haalde de Raad van State nog een streep door de plannen voor de wegverbreding, omdat onvoldoende onderzoek gedaan was naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Nu trekt Milieudefensie toch aan het kortste eind.

Direct na de uitspraak waarschuwde een woordvoerder van Milieudefensie voor verslechtering van de luchtkwaliteit langs de rijksweg. „Hoe meer asfalt, hoe meer mensen de auto pakken. Nu staan mensen in de file en dat ontmoedigt hen om de auto te pakken”, aldus de zegsman tegenover het persbureau ANP. Volgens Milieudefensie heeft demissionair verkeersminister Eurlings (CDA) succesvol gelobbyd in Brussel om regels voor fijnstof in 2015 in plaats van 2010 van kracht te laten worden. „Hij heeft de regels voor zichzelf versoepeld.”

Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) reageerden juist verheugd op het besluit van de Raad van State. Het beroepsgoederenvervoer heeft veel last van de files op de A4. De organisaties verwachten dat de extra baan die grotendeels zal wegnemen. De bedoeling is dat eind dit jaar de flessenhals is verdwenen en de verbrede weg open kan.