Riad krijgt voor 60 mld dollar wapens VS

De Amerikaanse regering wil Saoedi-Arabië voor het recordbedrag van in totaal 60 miljard dollar (46,5 miljard euro) wapens verkopen.

Amerikaanse functionarissen zeiden gisteren dat de regering binnen enkele dagen het Congres inlicht over de geplande verkoop van met name gevechtsvliegtuigen en -helikopters. Deze is bedoeld als tegenwicht tegen de opkomst van Iran als regionale mogendheid. De hele Iraanse defensiebegroting zou, ter vergelijking, tussen 7 en 9 miljard dollar belopen (tegen Nederland 10,2 miljard dollar in 2010). Iran wordt echter verdacht van een nucleair wapenprogramma, dat het regionale machtsevenwicht in zijn voordeel zou verstoren. Teheran ontkent dat overigens.

In tegenstelling tot wat bij eerdere grote wapenleveranties aan Saoedi-Arabië het geval was, wordt in Washington niet veel verzet verwacht van bondgenoten van Israël in het Congres, dat na notificatie 30 dagen heeft om bezwaar te maken. Ook Israël ziet Iran als een toenemende strategische dreiging. Een woordvoerder van de Israëlische ambassade in Washington zei gisteren dat Israël de gedachte achter de verkoop begrijpt, „al staan we niet te juichen”.

Volgens defensie-functionarissen wil Washington in eerste instantie Saoedi-Arabië onder andere 84 F-15 gevechtsvliegtuigen, 70 Apache- en 72 Black Hawk helikopters leveren. Het Pentagon gaat er volgens zegslieden van uit dat Saoedi-Arabië in die eerste fase voor 30 miljard dollar materieel aanschaft. Aanvaarding door het Congres van het voorstel om Riad voor 60 miljard dollar te leveren, geeft Saoedi-Arabië ruimte later meer toestellen aan te schaffen, is de overweging. Hiernaast kijkt het Pentagon naar een Saoedisch verzoek om voor 30 miljard dollar oorlogsschepen te kopen als tegenwicht tegen de groeiende Iraanse zeemacht. Maar dit plan is nog maar in de eerste fase.

Als de vliegtuigverkoop doorgaat, betekent dit een belangrijke steun voor de Amerikaanse wapenindustrie. (Reuters, AP)