Nederlandse banken positief over regels

De grote Nederlandse banken zijn voorzichtig positief over de nieuwe kapitaaleisen die centralebankiers deze week opstelden. De federatie van Europese banken (EBF) daarentegen is zeer kritisch.

De nieuwe regels (Basel III) werden opgesteld door centralebankiers uit 27 landen die zijn verenigd in het Basels Comité. De centralebankiers stelden de nieuwe eisen op naar aanleiding van de financiële crisis die een groot aantal banken in met name westerse landen op de rand van de afgrond bracht. Een aantal, waaronder ABN Amro, Fortis, SNS Reaal en ING, hadden miljarden aan staatssteun nodig, of moesten zelfs worden genationaliseerd.

Kern van het plan van de centralebankiers is dat banken ruim drie keer zoveel kapitaal moeten gaan aanhouden op de balans. Banken krijgen tot eind 2019 op aan de nieuwe eisen te voldoen.

Bij bank en verzekeraar ING verwacht men geen probleem om aan de nieuwe eisen te gaan voldoen. ING zei blij te zijn dat er nu duidelijkheid was over de nieuwe eisen. „De nieuwe regels zullen een gelijk speelveld scheppen voor de sector.” Bij de grootste bank in Nederland, Rabobank, noemt men Basel III „stevig en realistisch. Zowel op het gebied van de kapitaaleisen als de liquiditeiteisen”.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zei in een reactie dat het hier gaat om een „stevige set van maatregelen die zal bijdragen aan het versterken van de weerbaarheid van banken”.

De Europese brancheorganisatie EBF was minder positief. EBF waarschuwde voor de gevolgen van de maatregelen op de groei en kosten van de kredietverlening en in het verlengde daarvan voor de impact op de economische ontwikkelingen. De organisatie zei dat Europese banken honderden miljarden extra nodig gaan hebben om aan de eisen te voldoen. Dit bedrag werd overigens ook genoemd door Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank en voorzitter van het Basels Comité van bankentoezichthouders.

„De EBF vindt de kapitaaleisen zwaar”, zei de secretaris-generaal van de organisatie, Guido Ravoet, in een verklaring. Hij leverde verder kritiek op het plan dat grote systeembanken nog eens een extra buffer moeten aanleggen. Hoe groot deze kapitaalbuffer wordt is nog niet bekend. Systeemrelevante banken hebben niet nog een extra buffer nodig, aldus Ravoet, „maar beter toezicht en mechanismen die helpen om een crisis op te lossen als deze zich aandient”.

De nieuwe regels zullen naar verwachting in november op de G20-top in Zuid-Korea worden goedgekeurd.