kort nieuws wetenschap

Geheugenproblemen vaker bij oudere man dan bij oudere vrouw

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Milde geheugenproblemen komen bij mannen bijna anderhalf keer vaker voor dan bij vrouwen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek bij 2.000 proefpersonen van 70 tot 90 jaar. Gemiddeld had één op de zes ouderen milde geheugenproblemen; bij vrouwen was dat één op de zeven en bij mannen één op de vijf. Dit is opmerkelijk want de ziekte van Alzheimer komt juist bij vrouwen vaker voor dan bij mannen. De auteurs speculeren (in het septembernummer van Neurology) dat bij vrouwen het geheugen sneller achteruitgaat dan bij mannen en dat bij hen daarom eerder de diagnose Alzheimer wordt gesteld. Geheugenproblemen komen vaker voor onder ongetrouwde mensen en mensen met een lager opleidingsniveau.

Aardmagnetisch veld kan snel omslaan

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Het aardmagnetisch veld kan omklappen binnen enkele eeuwen, mogelijk zelfs binnen enkele jaren. Dat maken Amerikaanse aardwetenschappers op uit 16 miljoen jaar oude afzettingen van vulkanisch gesteente in Nevada. Bij stolling hebben magnetische mineralen in dit gesteente zich als een kompasnaald gericht naar het heersende magnetisch veld. Het tijdschrift Geophysical Research Letters beschrijft hoe een verschuiving van het aardmagnetisch veld met 53 graden binnen één jaar is vastgelegd in de afzetting in Nevada. Als die snelheid gehandhaafd bleef, kost een totale draai iets minder dan vier jaar. Het aardmagnetisch veld klapt gemiddeld eens in de paar honderdduizend jaar om. Doorgaans neemt dat millennia in beslag.