Instructies

Als 80-jarige ben ik één keer per jaar collectant voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). Het KWF voorziet de collectant van een collectebus, en van instructies hoe te handelen in bijzondere omstandigheden. Aldus startte ik afgelopen vrijdag in mijn wijk. Bij een fraai huis opende een wat oudere dame de deur die, na een moment van stilte, zei: „Lieve jongen...” en weer een stilte liet vallen. Koortsachtig probeerde ik me de instructies van het KWF in zo’n geval te herinneren, maar dat lukte niet. Waarop zij - mij diep in de ogen kijkend - daaraan toevoegde: „Wij doen nergens aan.” Dat was een hele opluchting.

D.C.J. Bakker