Elk mens heeft een onzichtbare rol

Cover van het boek Doe ik dat? van Sylvia Lafair
Cover van het boek Doe ik dat? van Sylvia Lafair

Sylvia Lafair: Doe ik dat?

Archipel, 22,50 euro**

‘Doorbreek familiepatronen en verbeter je werkrelaties’ is de ondertitel van het hulpboek van de Amerikaanse managementcoach/gezinshulp Sylvia Lafair. Elk mens heeft een onzichtbare rol, die voortkomt uit je jeugd. Met dit boek wil ze je leren de verbanden bloot te leggen tussen je vroegere gezinsleven en je gedrag in werksituaties.

Allereerst typeert ze negen onzichtbare rollen die we vervullen (bijvoorbeeld het mooie meisje, de inschikkelijke of de goeierd) omdat we onbewust voldoen aan het beeld dat anderen/je ouders van ons hebben, ook al klopt dat niet.

De werkende mensheid wordt verdeeld in 13 gedragspatronen; zoals de rebel, uitsteller of martelaar. Door middel van multiplechoicevragen, ontdek je welke stereotiepen in jou huizen.

Elk gedragspatroon is terug te voeren op een specifieke familie-ervaring. De uitsteller bijvoorbeeld, ‘komt uit een gezin waar fouten als onvergeeflijk worden beschouwd’. Met deze patronen ga je een kaart maken. Dat is een soort stamboom van je hele voorgeslacht, met daarbij alle mogelijke details op het gebied van gezondheid, welvaart, relaties, werk en spiritualiteit.

Zo krijg je volgens Sylvia Lafair inzicht in het ontstaan van die gedragspatronen. Een actieplan tenslotte – waarbij je open en eerlijk anderen betrekt – leert je hoe je die patronen kunt transformeren tot positief gedrag.

Doe ik dat? is een handig boek voor wie zich voor honderd procent herkent in één van de gestelde typeringen. Zoals blijkt uit de talloze (Amerikaanse) casestudies waarmee het boek doorspekt is, zijn die er wel degelijk.

Wie genuanceerder in elkaar zit, en zich in meerdere gedragspatronen herkent, moet flink puzzelen om uit dit boek zijn winst te halen.